O nás

Penny eshop online (Pennydomu): Rozvoz potravin i se slevami

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Co je náhradní plnění

Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Povinný podíl OZP (ZPS) zaměstnanců4%

Nákupem zboží či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, splníte zaměstnávat povinný podíl OZP a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

Povinný podíl OZP zaměstnanců – při nákupu zboží0%

21 610,75 Kč

Tolik můžete ušetřit při 25 zaměstnancích

ÚSPORA36%

25 zaměstnanců

Při 25 zaměstnancích máte mít povinný odvod 92 617,50 Kč, nákupem ve formě náhradního plnění ve výši 259 329 Kč ušetříte 36 % na odvodech.

ÚSPORA36%

50 zaměstnanců

Při 50 zaměstnancích máte mít povinný odvod 185 235 Kč, nákupem ve formě náhradního plnění ve výši 518 658 Kč ušetříte 36 % na odvodech.

ÚSPORA36%

75 zaměstnanců

Při 75 zaměstnancích máte mít povinný odvod 277 853 Kč, nákupem ve formě náhradního plnění ve výši 777 987 Kč ušetříte 36 % na odvodech.

ÚSPORA36%

100 zaměstnanců

Při 100 zaměstnancích máte mít povinný odvod 370 470 Kč, nákupem ve formě náhradního plnění ve výši 1 037 316 Kč ušetříte 36 % na odvodech.

Jelikož jsme firma se statutem chráněných pracovních míst, rádi Vám poskytneme na veškeré produkty, práce a dodávky tzv. náhradní plnění.

Za poskytnutí náhradního plnění si nic navíc neúčtujeme!


Rezervace NP na celý rok:

Našim zákazníkům, kteří ví, v jakém finančním objemu potřebují pokrýt fakturaci v režimu náhradního plnění, doporučujeme, aby si u nás již na začátku roku zarezervovali náhradní plnění v potřebné výši. Stačí nám napsat nebo zavolat, a říci, v jakém objemu se u nás chystáte v průběhu roku nakupovat, a budete tak mít jistotu, že i ke konci roku pro Vás budeme náhradní plnění mít.

Vkládání do registru MPSV:

Faktura za dodané zboží nebo služby obsahuje informaci o tom, že spadá do režimu náhradního plnění. Uplaťnovaná výše NP se řídí fakturovanou částkou bez DPH. Po uhrazení faktury vkládáme (musíme tak učinit do 30 dní) informace o této faktuře na portál MPSV i s emailovým kontaktem na Vás, kdy Vám následně přijde oznámení o tomto vkladu, a Vy musíte tyto údaje včas potvrdit, jinak tato faktura nebude v režimu NP ministerstvem uznána.

Rok 2018 přináší změny v poskytování náhradního plnění a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Bohužel limity fakturací v režimu náhradního plnění se změnily – snížily, proto je lepší si u nás náhradní plnění rezervovat. V praxi to znamená to, že když už teď víte, že v průběhu roku budete kupovat učebnice, nábytek či pomůcky, a budete potřebovat při fakturaci využít náhradní plnění, jednoduše nás o této skutečnosti uvědomte již teď.

Máme volnou kapacitu náhradního plnění na rok 2024

Co je to náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Proč nakupovat od firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním?

Nákup zboží u firem, které zaměstnávají osoby s tělesným postižením, jako jsou osoby se zdravotním postižením (OZP) a osoby se zdravotním postižením v těžkém stupni (ZTP), může být pro zákazníky plný výhod. Tyto firmy totiž vynakládají úsilí, aby se postaraly o své zaměstnance a pomohly jim překonávat překážky, které jim brání v práci. Některé z výhod nákupu u takových firem jsou:

  1. Společenská odpovědnost: Když nakoupíte u firmy, která zaměstnává osoby s tělesným postižením, podpoříte společenskou odpovědnost a pomůžete zlepšit život těchto osob.
  2. Kvalitní produkty: Tyto firmy často zaměstnávají talentované a zkušené zaměstnance, kteří vyrábějí kvalitní produkty, takže máte jistotu, že koupíte produkt, který splňuje vaše požadavky na kvalitu.
  3. Podpora lokálního hospodářství: Když nakoupíte u firem, které zaměstnávají osoby s tělesným postižením, podpoříte lokální hospodářství a pomůžete rozvíjet lokální ekonomiku.
  4. Lepší zákaznický zážitek: Tyto firmy často dbají na spokojenost svých zákazníků a snaží se jim poskytnout co nejlepší zákaznický zážitek. To znamená, že se můžete těšit na vynikající služby a péči o zákazníky.

V každém případě nákup u firem, které zaměstnávají osoby s tělesným postižením, je skvělý způsob, jak podpořit společenskou odpovědnost a pomoci těmto osobám v jejich každodenním životě. Navíc, když nakoupíte u takových firem, máte jistotu, že získáte kvalitní 

produkty a služby a zároveň podpoříte rozvoj lokálního hospodářství. Tak proč neinvestovat své peníze do něčeho smysluplného a učinit tím rozdíl v životech osob s tělesným postižením? Nakupování u firem, které tuto skupinu zaměstnávají, představuje výbornou příležitost k tomu, abyste mohli být součástí pozitivní změny a udělat dobrý skutek.

Prohlášení o oprávněnosti poskytování náhradního plnění

Je dobré si zajistit od zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením potrvzení či čestné prohlášení o této skutečnosti. Nechte si vystavit garanci, ve které poskytovatel může předem jednoznačně garantovat určitý objem náhradního plnění v daném kalendářním roce.


Jaké služby můžu v rámci náhradního plnění odebírat?

Nejvhodnějším řešením pro jakoukoliv společnost je odběr tzv. podpůrných činností. Každá společnost řeší na denní bázi úklid, zabezpečení, údržbu nebo office management. Taková činnost vyžaduje nejen finance na mzdy, ale je spojena i s řešením administrace, personalistiky a vyžaduje především čas. Čas je v dnešní době vzácný, a díky outsourcingu podpůrných služeb, ho můžete věnovat předmětu svého podnikání.

Evidence z pohledu odběratele

Po vložení údajů o odebrané službě nebo zadané zakázce ze strany dodavatele obdrží odběratel automaticky generovaný potvrzovací e-mail. Tento email obdrží pouze v případě, že dodavatel uvede kontaktní email odběratele. V e-mailu je odkaz na aplikaci ENP. Jestliže chce odběratel prohlížet doklady na něj evidované a tyto doklady případně schválit, musí se do aplikace registrovat.

S prvním přihlášením do evidence náhradního plnění v rámci jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí souvisí možnost předat pověření pro vkládání faktur a editaci údajů v aplikaci evidence náhradního plnění jiné osobě, než je vlastník náhradního plnění. Vlastníkem je v této souvislosti označen ten zástupce dodavatele/odběratele, jehož IČO či RČ figuruje na stránkách MPSV nebo datové schránce a je shodné s údaji dodavatele/odběratele v evidenci náhradního plnění. Vlastník se přihlásí a zaeviduje na novém portálu jako první. Následně může zadat pověřené osoby.

Více informací a postup zajištění registrace naleznete na portálu MPSV.

Máme volnou kapacitu náhradního plnění na rok 2024

www.makler24.cz

www.security-holding.eu

www.obchod24.eu

www.sluzby24.eu